Regulamin

Do pobrania

Regulamin (.pdf)

Regulamin (.doc)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej.