Śląska Rzecz 2005 - Werdykt jury

Cieszyn, 20 maja 2006

 

 

Protokół ze spotkania jury konkursu „Śląska Rzecz 2005”


Organizator konkursu: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, w ramach projektu Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa, finansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)


Kurator konkursu: Ewa Trzcionka

Sekretarz konkursu: Iwona Kubień-Heller


Skład jury:

Czesława Frejlich – redaktor naczelna kwartalnika 2+3D – przewodnicząca jury

Ewa Gołębiowska – dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie

Bogusława Jung – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych

Milan Kabat – dyrektor Centrum Design w Brnie

Anita Labus – dyrektor Regionalnego Centrum Biznesu

Władysław Pluta – niezależny ekspert

 


Po dyskusji jury postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:


Kategoria PRODUKT

Zwycięzca konkursu: dywan _mohohej!DIA
producent: Moho Design sp. z o.o.
projektant: Magda Lubińska, Michał Kopaniszyn


Werdykt jury:

Doceniono oryginalność produktu i jego wysoką jakość. Użyto tradycyjnego materiału – wysokiej jakości wełny – oraz wykorzystano tradycyjną technologię produkcji sukna góralskiego połączonego z nowoczesną techniką laserowego wycinania. Wzór nawiązuje do sztuki ludowej, będąc jego współczesną interpretacją. Projektanci trafnie odnieśli się do tradycji regionu śląskiego. Wartością produktu jest również i to, że wytwórcy uzyskali sukces rynkowy, tworząc widoczną markę poprzez stosowanie dobrego wzornictwa zauważonego na rynkach międzynarodowych. Produkt jest przykładem wyzyskania cech regionalizmu dla uzyskania profitów na globalnym rynku, jest dobrym komunikatem wizualnym polskiej marki.

 


Kategoria KOMUNIKACJA WIZUALNA I MULTIMEDIA

Zwycięzca konkursu „Śląska Rzecz”

książka Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994-2003) w wyborze i opracowaniu Dariusza Pawelca,

Zleceniodawca: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris i Wydawnictwo Dariusz Pawelec

Projektant: Tomasz Bierkowski


Werdykt jury

Książka została wyróżniona za dobre, współczesne rozwiązanie typograficzne. Skromną publikację cechuje wysoka kultura projektowa. Doceniono wyjątkowe podejście do ilustracji – czysty klucz typograficzny prowadzi czytelnika poprzez tekst.


oraz


wyróżnienie jury:
System informacji wizualnej budynku Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wdrożenie: Stabil sp. z o.o.

Projektant: Justyna Kucharczyk, Jerzy Stysiał, Henryk Wilkosz